פרטיות מדיניות מפיק מעלית בית

ב חברת המעלית הביתה
מפיק מעלית בית וילה
חברת מעלית בית קטנה
מפיק מסימת מעלית בית
מפעלי מעליות בית
חברת מעלית בית וילה
מפיק מעלית בית קטן
Home Elevator Brand Company
חברת המעלית הביתה
Villa Home Elevator Co., Ltd., נגיש מ http://il.lcslhgg.com, אחד מהעדיפויות העיקריותפרטיותם שלמבקרים

יש לך מידע נוסף שאלות נוספות מידע נוסף מידע אודות פרטיות המדיניות, אין צורך להתייחס למגע.

מדיניות פרטיות זו חלה רק על הפעילויות המקוונות שלךלא תקף עבור מבקרים באתר האינטרנט שלך בהיחס למידע שאותו המשותף/או אוסף קולקטין חברת המעלית הביתה
מפיק מעלית בית וילה
חברת מעלית בית קטנה
מפיק מסימת מעלית בית
מפעלי מעליות בית
חברת מעלית בית וילה
מפיק מעלית בית קטן
Home Elevator Brand Company
חברת המעלית הביתה
Villa Home Elevator Co., Ltd. .ההתייחסות לא נוגעת לנתונים כלשהם מידע שנאסף מקוון אוקאנליםאחריםאתר.

הסכמה

על ידי שימוש באתר שלך, אתה מסכים בזאת לפרטיותנו למדיניות ולברכות על תנאי 1.

מידע נאסף

מידע אישי על כך שאתה מבקש לתת סרטונים ותקופות מדוע אתה מחפש לפרסם את המידע הזה

אם אתה יוצר קשר ישירות, אפשר לקבל מידע נוסף על שם כזה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תוכן ההודעה ו/או הצירופים שלכן, וכל מידע אחר שאולי אתה יכול למצוא. 10

כאשר אתה נרשם לחשבון, תוכל לשאול מידע על יצירת קשר שלך, כולל פריטים כזה שם, שם חברה, כתובת, כתובת דוא"ל וטלפון מספר

כיצד להשתמש במידע שלך

שימוש במידע הנאסף בכמה אופנים, כולל:

חברת המעלית הביתה
מפיק מעלית בית וילה
חברת מעלית בית קטנה
מפיק מסימת מעלית בית
מפעלי מעליות בית
חברת מעלית בית וילה
מפיק מעלית בית קטן
Home Elevator Brand Company
חברת המעלית הביתה
Villa Home Elevator Co., Ltd. followsastandardprocedureofusinglogfiles.Thesefileslogvisitorswhentheyvisitwebsites.Allhostingcompaniesdothisandapartofhostingservices'analytics.Theinformationcollectedbylogfilesincludeinternetprotocol (IP) כתובות, סוג דפדפן, InternetServiceProvider (ISP), dateandtimestamp, בהתייחסו / exitpages, andpossiblythenumberofclicks.Thesearenotlinkedtoanyinformationthatispersonallyidentifiable.Thepurposeoftheinformationisforanalyzingtrends, administeringthesite, trackingusers'movementonthewebsite, andgatheringdemographicinformation.

עוגיות ו- WebBeacons

אתר אינטרנט דומה, חברת המעלית הביתה
מפיק מעלית בית וילה
חברת מעלית בית קטנה
מפיק מסימת מעלית בית
מפעלי מעליות בית
חברת מעלית בית וילה
מפיק מעלית בית קטן
Home Elevator Brand Company
חברת המעלית הביתה
Villa Home Elevator Co., Ltd. משתמש ב'עוגיות '.קוקיות משמשות מידע לאחסון כולל העדפות מבקרים, והדפים באתר שהאתר נגיש לאתר. מידע על משתמשים

פורמלי מידע קונבנציונאלי כללי, קרא בבקשה .

GoogleDoubleClickDART קוקי

Googleisoneofathird-partyvendoronoursite.Italsousescookies, knownasDARTcookies, toserveadstooursitevisitorsbasedupontheirvisittowww.website.comandothersitesontheinternet.However, visitorsmaychoosetodeclinetheuseofDARTcookiesbyvisitingtheGoogleadandcontentnetworkPrivacyPolicyatthefollowingURL- https://policies.google.com/technologies/ads

הפרסום שלנו שותפים

חלק מהפרסומות באתר האינטרנט של עוגיות ורשתות אינטרנט. הפרסומת שלנו בפרס מופיעה ברשימה להלן. כל אחד מפרסמי הפרסומת מסתובב בפרטיות המדיניות עבור הפוליסות שלהם בנושא נתוני גישה.

פרסום שותפים פרטיות מדיניות

אתה יכול להתייעץ עם הרשימה הזו של מדיניות הפרטיות על כל הפרסומת של הפרסומת חברת המעלית הביתה
מפיק מעלית בית וילה
חברת מעלית בית קטנה
מפיק מסימת מעלית בית
מפעלי מעליות בית
חברת מעלית בית וילה
מפיק מעלית בית קטן
Home Elevator Brand Company
חברת המעלית הביתה
Villa Home Elevator Co., Ltd. .

שירותי צד שלישי או רשתות משתמשים בטכנולוגיות כמו עוגיות, JavaScript או אינטרנט

לא כי חברת המעלית הביתה
מפיק מעלית בית וילה
חברת מעלית בית קטנה
מפיק מסימת מעלית בית
מפעלי מעליות בית
חברת מעלית בית וילה
מפיק מעלית בית קטן
Home Elevator Brand Company
חברת המעלית הביתה
Villa Home Elevator Co., Ltd. אין תקינות שליטה על הדוגמניות שהכי נהנות על ידי מפרסמים של צד שלישי.

ThirdPartyPrivacyPolicies

חברת המעלית הביתה
מפיק מעלית בית וילה
חברת מעלית בית קטנה
מפיק מסימת מעלית בית
מפעלי מעליות בית
חברת מעלית בית וילה
מפיק מעלית בית קטן
Home Elevator Brand Company
חברת המעלית הביתה
Villa Home Elevator Co., Ltd. פרטיות הפוליטיקה לא מתאימה לפרסומות אחרות או לאתרים. לכן, התייחסי להתייעצות עם אחרים מהקולקציות בנושא פרטיות מצד שלישי צד שלישי .

אתה יכול לקעקע את הנעימות ביותר בזכות האפשרויות האישיות שלך בדפדפן. מידע נוסף מפורט אודות ניהול עוגיות עם ספקי דפדפנים ספציפיים, זה יכול להתבסס על אתרי הדפדפן בהתאמה .

CCPAPrivacyRights (DoNotSellMyPersonalInformation)

תחת ה- CCPA, בין הזכויות, הצרכנים בקליפורניה ביחס ל:

בקשה לכך שאסופים אוספים על פרטי הצרכן נתוני סגירת קטגוריות ופרטים מיוחדים של אישיות נתונה של עסקאות נאספו על צרכנים.

בקשתהעסקיםמחקריםאישיתפרסמהנתוניםקונהצרכנותהעסקאספה .

בקשה לכך שעסקאות מכירות נתוני אישי של הצרכן, לא מכירות נתוני האישיות של הצרכן.

אם אתה רוצה לבקש שאנו חייבים להגיב על המשכנתא.

GDPRDataProtectionRights

היינו מבקשים לוודא שאתה מודע היטב לכל הנתונים שלך להגנה על זכויות המידע. 111

אישור זכות - אתה בוודאי שביקש שתתקן כל מידע שאתה מאמין שאינו מדויק.

טיהור אטרקטיבי –האם יש לך מקום לבקש כי אתה יכול לאמוד את הנתונים שלך, תת -תנאים.

עיבוד מחלוקת אבטחת מחמאות - אתה יכול לבקש לבקש שהגבלת עיבוד נתוני האישיות שלך, בתנאים מסוימים.

Thighttoobjecttoprocessing – אתה בעל הכוונה להתנגד לעיבוד נתוני האישיות שלך, בתנאים מסוימים .

טיהור ניידות - אתה יכול לשאול שאפשר לעבור על כך שאנו נאספים לארגון אחר, באופן ישיר כלפיך, בתנאים מסוימים.

אם אתה רוצה לבקש שאנו חייבים להגיב על המשכנתא.

מידע על ילדים

עוד אחד מהעדיפויות מוסיף הגנה על ילדים בזמן שהם משתמשים באינטרנט.

חברת המעלית הביתה
מפיק מעלית בית וילה
חברת מעלית בית קטנה
מפיק מסימת מעלית בית
מפעלי מעליות בית
חברת מעלית בית וילה
מפיק מעלית בית קטן
Home Elevator Brand Company
חברת המעלית הביתה
Villa Home Elevator Co., Ltd. אינו יודע לאסוף באופן אישי מידע אישי הניתן לזיהוי מילדים מתחת לגיל 13. 13. מחשבה על כך שילדך נתן מידע על האתר שלך, במערב, לעודד את עצמך בקשר, ומיד יהיה לך את הטוב ביותר עבור ההרשמה11.